Dzial Techniczny/Technical Department

» Kategoria: VERSA  (Wróć)

Artykuły w tej kategorii:

Sygnalizacja alarmu tylko na manipulatorze Artykuł oceniony na 4.6/5.0
Pytanie: Naruszając czujnik wejścia/wyjścia centrala sygnalizuje alarm po czasie na wejście tylko na manipulatorze. Co może być przyczyną takiego zachowania? Odpowiedź: W takiej sytua...
Przenoszenie danych z centrali VERSA do centrali VERSA Artykuł oceniony na 3.1/5.0
Pytanie: Chciałbym przenieść dane z centrali do centrali. W jaki sposób można to wykonać? Odpowiedź: Podczas pierwszego połączenia komputera z centralą (z fabrycznymi identyfikatora...
Adresy ekspanderów Artykuł oceniony na 4.0/5.0
Centrali VERSA posiada tylko jedną magistralę komunikacyjną- dla manipulatorów i ekspanderów. Każdy z ekspanderów z jakimi może współpracować centrala może pracować na dedykowanym adresie...
Potwierdzenie załącz/wyłącz czuwanie (szczekanie) na sygnalizatorze Artykuł oceniony na 4.6/5.0
Potwierdzenie załącz/ wyłącz czuwanie w centrali VERSA możemy uruchomić na wyjściach zaprogramowanych jako "sygnalizator zewnętrzny" lub "sygnalizator wewnętrzny" po przez włączenie opcji "...
Brak połączenia RS-232 Artykuł oceniony na 1.6/5.0
Mimo podłączonego przewodu i uruchomionej komunikacji RS w centrali nie mogę nawiązać połączenia z centralą VERSA. Tego typu problemy najczęściej pojawiają się przy doborze nieodpowied...
Zmiana hasła serwisowego w trybie serwisowym Artykuł oceniony na 4.7/5.0
Po wejściu w tryb serwisowy z "kołków" nie wiem jak zmienić hasło serwisu. Za pomocą klawiatury LCD można zmienić hasło serwisowe w trybie serwisowym wchodząc w "9.Menu użytk." a następ...
Dioda sygnalizująca czuwanie w manipulatorze Artykuł oceniony na 4.6/5.0
Po uzbrojeniu strefy w centrali VERSA dioda sygnalizująca czuwanie z "oczkiem' wygasza się po kilku minutach. W opcjach i czasach należy wyzerować czas w parametrze "wygaś informację o czuwan...
Załącz wyłącz czuwanie za pomocą wejścia Artykuł oceniony na 3.7/5.0
W VERSIE istniej możliwość sterowania za pomocą wejścia 13. załącz wyłącz czuwanie. Należy jednak pamiętać, że wejście działa impulsowo, czyli każde kolejne naruszenie wejścia zmienia...
Aktualizacja (flashowanie) centrali VERSA Artykuł oceniony na 4.3/5.0
Do aktualizacji oprogramowania centrali VRESA służy program VERSA 5 Firmware, VERSA 10 Firmware lub VERSA 15 Firmware (wybieramy w zależności od modelu centrali) dostępny na stronie satel.pl ...
Wersja centrali Artykuł oceniony na 4.1/5.0
W jaki sposób można za pomocą manipulatora LCD sprawdzić wersję centrali? Wersję centrali można sprawdzić w menu użytkownika w testach, czyli kolejno wybieramy kod * -> testy -> wersja cen...
Szybkie uzbrajanie Artykuł oceniony na 3.8/5.0
Szybkie uzbrajanie w centrali VERSA obywa się po wpisaniu sekwencji klawiszy: 1 i "kluczyk" dla uzbrojenia strefy pierwszej 2 i "kluczyk" dla uzbrojenia strefy drugiej 3 i "kluczyk" dla uzbroje...
Blokowanie wejść (kod*4#) Artykuł oceniony na 4.3/5.0
W menu użytkownika Versy nie mogę znaleźć opcji "Blokady wejść" Taka sytuacja może być spowodowana brakiem uprawnień użytkownika ( załącznik "uprawnienia.jpg") lub włączoną opcją...
Wejście w dwóch strefach nie wywołuje alarmu Artykuł oceniony na 4.2/5.0
W systemie opartym na centrali Versa, wejście należące do dwóch stref nie generuje alarmu włamaniowego w przypadku czuwania jednej strefy. Jeżeli wejście należące do dwóch stref nie gener...
Versa i tylko manipulatory bezprzewodowe. Artykuł oceniony na 4.3/5.0
Do włączenia komunikacji centrali z komputerem należy za pomocą klawiatury uruchomić odpowiednią funkcję. Co w przypadku gdy w systemie przewidziano tylko klawiatury bezprzewodowe, a te można ...
 © 1990-2022 SATEL Sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | polityka prywatności | Napisz do nas