Dzial Techniczny/Technical Department

» Kategoria: INTEGRA  (Wróć)

Artykuły w tej kategorii:

Brak sygnału DTR na porcie RS Artykuł oceniony na 1.0/5.0
Najczęstszą przyczyną komunikatu "Brak sygnału DTR na porcie RS" mogą być włączone (niepotrzebnie) opcje: 1. Modem zewnętrzny 2. Modem ISDN/GSM/EHTM 3. Odpowiadanie ETHM/GSM 4. Drukow...
INTEGRA CONTROL + ETHM Artykuł oceniony na 1.8/5.0
"INTEGRA CONTROL" - это усовершенствованная версия "Mobile KPD-2 PRO". Чтобы реализовать полный функционал INTEGRA CONTROL, наприм...
Centrala nie gotowa, rozłączenie Artykuł oceniony na 2.4/5.0
Podczas próby połączenia z Integrą programem DloadX za pomocą modułu ETHM-1 pojawia się komunikat: "centrala nie gotowa, rozłączenie". W tym przypadku należy sprawdzić: - połączenie R...
GuardX через Server SATEL Artykuł oceniony na 4.2/5.0
Для того чтобы реализовать соединение с ППК INTEGRA, используя Server SATEL, нужно: 1) перепрошить модуль ETHM-1 PLUS проши...
Funkcja logiczna wyjść: Informacja o uzbrojeniu z jednego źródła (potwierdzenie sms) Artykuł oceniony na 3.7/5.0
Funkcja ta została opracowana dla jednego z klientów który wykorzystywał Integre 64 i moduł GPRS T-2. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależn...
Funkcja logiczna wyjść: Informacja o stanie systemu wyzwalana przez SMS. Artykuł oceniony na 2.0/5.0
Funkcja opracowana dla jednego z klientów który wykorzystywał Integra 64 i moduł GPRS T-2. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależność pomię...
Funkcja logiczna wyjść: Sterowanie uzbrojeniem i rozbrojeniem z pilota (jeden przycisk). Artykuł oceniony na 4.4/5.0
Funkcja do wykorzystania w centralach Integra. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależność pomiędzy nimi. Funkcja ma na celu wywołanie fun...
Wymiana płyty CA64 na Integra 64- konwersja danych Artykuł oceniony na 4.0/5.0
Pytanie: Na jednym z obiektów muszę wymienić płytę CA-64 na Integrę 64. W jaki sposób mogę wgrać ustawienia z tej pierwszej do tej drugiej? Odpowiedź: W programie DloadX istnieje funkcj...
Gong w manipulatorze LCD Artykuł oceniony na 4.3/5.0
Pytanie: Po naruszeniu czujnika klawiatura LCD sygnalizuje dźwiękiem. W jaki sposób trwale wyłączyć tą sygnalizację? Odpowiedź: Sygnalizację gongu można wyłączyć w ustawieniach mani...
INTEGRA 128 WRL + INT-VG (brak komunikatów) Artykuł oceniony na 4.1/5.0
Pytanie: Mam Integre 128 WRL i moduł INT-VG. Centrala dzwoni z powiadomieniem głosowym lecz po podniesieniu słuchawki nie słysze komunikatu. Odpowiedź: Częstym powodem na brak komunikatu jest...
Wygaszająca się dioda czuwania na manipulatorze LCD Artykuł oceniony na 4.8/5.0
Pytanie: W manipulatorze LCD jak i manipulatorach strefowych dioda sygnalizująca czuwanie wygasza po pewnym czasie. Czy można tak zaprogramować centralę, aby dioda sygnalizowała czuwanie do mome...
MOBILEKPD2 PRO makra Artykuł oceniony na 3.0/5.0
Makra można stworzyć w programie DloadX. W tym celu proszę wejść Struktura-->Sprzęt Moduł ETHM- GuardX/MobileKPD-->Makropolecenia. Po stworzeniu makr proszę zapisać je do pliku (Export do pli...
Funkcja logiczna: Alarm włamaniowy i potwierdzenie załącz/wyłącz (szczekanie) Artykuł oceniony na 4.2/5.0
Funkcja do wykorzystania we wszystkich centralach INTEGRA. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależność pomiędzy nimi. Funkcja polega na naurs...
Załącz wyłącz czuwanie za pomocą impulsu Artykuł oceniony na 4.7/5.0
W centrali Integra w wejściu 82. zał/wył. czuwanie możemy wybrać sposób sterowania- impulsem czy zmianą stanu. Dla załączenia impulsem (każde kolejne naruszenie zmienia stan czuwania str...
Możliwość sterowaniem brama garazowa i alarmem za pomocą komórki Artykuł oceniony na 2.2/5.0
Pytanie: Witam, mam w domu zamontowana INTEGRE 128, posiadam w garażu brame WIOSNIOWSKI z napedem OPTIMUM EKO. Chciałbym mieć możliwość sterowaniem brama garazowa i alarmem za pomocą komórki...
Centrala monitoruje, czekaj... Artykuł oceniony na 2.8/5.0
Podczas próby połączenia z centralą INTEGRA pojawia się komunikat "Centrala monitoruje, czekaj" lub "Centrala zawiesza komunikację na czas monitorowania". Oznacza on, że: 1. Centrala wysyła ...
Dodałem pilot, jednak nie działa Artykuł oceniony na 5.0/5.0
Dodałem pilot APT-100 do systemu jednak nie realizuje żadnej z zaprogramowanych funkcji. W tej sytuacji należy sprawdzić czy dodaliśmy pilota do istniejącego użytkownika (załącznik piloty). ...
Uzbraja wszystkie strefy po wpisaniu hasła i # Artykuł oceniony na 4.6/5.0
Po wpisaniu hasła i # na klawiaturze LCD system uzbraja wszystkie strefy bez pytania "załącz wszystko", "załącz wybrane". Taka sytuacja może mieć miejsce w centrali Integra od wersji 1.12, gdy ...
Są naruszone zablokowane wejścia 1= załącz 2= sprawdź Artykuł oceniony na 3.1/5.0
Uzbrajając strefę, mimo wyłączonej "kontroli przy załączeniu czuwania" w każdym wejściu pojawia się komunikat "Są naruszone zablokowane wejścia 1= załącz 2= sprawdź". Za ten komunikat...
Aktualizacja (flashowanie) centrali INTEGRA Artykuł oceniony na 3.9/5.0
Chciałbym zaktualizować oprogramowanie centrali INTEGRA aby skorzystać z nowych funkcji. W jaki sposób należy wykonać tą operację? Do aktualizacji centrali INTEGRA potrzebujemy pobrać ze s...
Manipulatory z centrali CA-64 a Integra Artykuł oceniony na 4.6/5.0
Podczas wyładowania atmosferycznego uszkodzona została centrala CA-64. Planujemy wymianę na centralę INTEGRA. Czy stare manipulatory LCD będą współpracowały z centralą INTEGRA. Istnieje...
Wersja centrali Artykuł oceniony na 4.7/5.0
W jaki sposób można za pomocą manipulatora LCD sprawdzić wersję centrali? Wersję centrali można sprawdzić w menu użytkownika w testach, czyli kolejno wybieramy kod * -> testy -> wersja cen...
Szybkie uzbrajanie 0# z LCD Artykuł oceniony na 4.5/5.0
Szybkie uzbrajanie w centrali INTEGRA, za pomocą skrótu klawiszowego 0#, ustawiamy w strukturze i sprzęcie w ustawieniach danego manipulatora w rubryce "Quick Arm załącza strefy".
Problem z Javą Artykuł oceniony na 2.0/5.0
Jeśli są problemy z Javą, należy w pierwszej kolejności wyczyścić zawartość cache. W panelu sterowania uruchamiamy Javę, następnie wchodzimy w General, znajdujemy opcję Temporary Internet ...
Przekroczenie maksymalnego czasu naruszenia wejścia i wysterowanie wyjścia bez wyświetlenia awarii na manipulatorze Artykuł oceniony na 4.7/5.0
Przykład: Na bramie garażowej jest zainstalowany kontaktron. Chcemy uzyskać informację na wyjściu, że brama jest otwarta przez czas dłuższy niż 10 minut. Kontaktron na bramie jest podł...
INTEGRA CONTROL Artykuł oceniony na 3.9/5.0
С INTEGRА можно соединится, используя два способа: 1) непосредственно через модуль ETHM-1 Plus (этот метод подходит, н...
MAC i ID dla INTEGRA CONTROL Artykuł oceniony na 2.7/5.0
Nowa aplikacja mobilna INTEGRA CONTROL może łączyć się z centralą za pomocą serwera Satel, który odpowiada za zestawienie połączeń. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności, centrala INT...
Brak połączenie z Serwerem Satel Artykuł oceniony na 1.7/5.0
Centrala INTEGRA może korzystać z funkcjonalności serwera Satel pod warunkiem, że jest w wersji co najmniej 1.15. Dodatkowo moduł ETHM-1 Plus powinien być w wersji min. 2.03. Jeżeli moduł ETH...
ЖКИ клавиатуры от СА-64 с Integra Artykuł oceniony na 4.6/5.0
Во время бури молния повредила прибор CA-64. Мы планируем заменить СА-64 на INTEGRA. Будут ли старые ЖКИ- клавиатуры р...
Informacja sms co minute(przykład) o otwartej bramie Artykuł oceniony na 4.2/5.0
Na bramie jest zainstalowany kontaktron. Chcemy uzyskać informację na wyjściu, że brama jest otwarta przez czas dłuższy niż 1 minuta i powielany co minutę aż do zamknięcia bramy Kontaktron...
 © 1990-2021 SATEL Sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | polityka prywatności | Napisz do nas