Dzial Techniczny/Technical Department

» Kategoria: INTEGRA  (Wróć)

Artykuły w tej kategorii:

Brak sygnału DTR na porcie RS Artykuł oceniony na 3.4/5.0
Brak sygnału DTR na porcie RS występuje wtedy gdy zaznaczona jest opcja ‘Modem zewnętrzny’ a nie jest połączony kabel łączący RS płyty głównej z RS modułu ETHM-1 PLUS/INT-GSM lub zazna...
ETHM-1 и ETHM-1 Plus Artykuł oceniony na 2.1/5.0
Чтобы реализовать полный функционал INTEGRA CONTROL, например Push-сообщения, необходимо использовать модуль ETHM-1 Plus....
Centrala nie gotowa, rozłączenie Artykuł oceniony na 2.4/5.0
Powyższy komunikat może wystąpić przy próbie połączenia się z centralą zdalnie przez program DLOADX. Komunikat ten występuje w dwóch przypadkach: 1.Jeśli kabel łączący RS płyty głów...
GuardX через Server SATEL Artykuł oceniony na 4.1/5.0
Для того чтобы реализовать соединение с ППК INTEGRA, используя Server SATEL, нужно: 1) перепрошить модуль ETHM-1 PLUS проши...
Funkcja logiczna wyjść: Informacja o uzbrojeniu z jednego źródła (potwierdzenie sms) Artykuł oceniony na 3.8/5.0
Funkcja ta została opracowana dla jednego z klientów który wykorzystywał Integre 64 i moduł GPRS T-2. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależn...
Funkcja logiczna wyjść: Informacja o stanie systemu wyzwalana przez SMS. Artykuł oceniony na 2.2/5.0
Funkcja opracowana dla jednego z klientów który wykorzystywał Integra 64 i moduł GPRS T-2. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależność pomię...
Funkcja logiczna wyjść: Sterowanie uzbrojeniem i rozbrojeniem z pilota (jeden przycisk). Artykuł oceniony na 4.3/5.0
Funkcja do wykorzystania w centralach Integra. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależność pomiędzy nimi. Funkcja ma na celu wywołanie fun...
Wymiana płyty CA64 na Integra 64- konwersja danych Artykuł oceniony na 4.0/5.0
Pytanie: Na jednym z obiektów muszę wymienić płytę CA-64 na Integrę 64. W jaki sposób mogę wgrać ustawienia z tej pierwszej do tej drugiej? Odpowiedź: W programie DloadX istnieje funkcj...
Gong w manipulatorze LCD Artykuł oceniony na 4.3/5.0
Pytanie: Po naruszeniu czujnika klawiatura LCD sygnalizuje dźwiękiem. W jaki sposób trwale wyłączyć tą sygnalizację? Odpowiedź: Sygnalizację gongu można wyłączyć w ustawieniach mani...
INTEGRA 128 WRL + INT-VG (brak komunikatów) Artykuł oceniony na 4.1/5.0
Pytanie: Mam Integre 128 WRL i moduł INT-VG. Centrala dzwoni z powiadomieniem głosowym lecz po podniesieniu słuchawki nie słysze komunikatu. Odpowiedź: Częstym powodem na brak komunikatu jest...
Wygaszająca się dioda czuwania na manipulatorze LCD Artykuł oceniony na 4.7/5.0
Pytanie: W manipulatorze LCD jak i manipulatorach strefowych dioda sygnalizująca czuwanie wygasza po pewnym czasie. Czy można tak zaprogramować centralę, aby dioda sygnalizowała czuwanie do mome...
MOBILEKPD2 PRO makra Artykuł oceniony na 3.0/5.0
Makra można stworzyć w programie DloadX. W tym celu proszę wejść Struktura-->Sprzęt Moduł ETHM- GuardX/MobileKPD-->Makropolecenia. Po stworzeniu makr proszę zapisać je do pliku (Export do pli...
Funkcja logiczna: Alarm włamaniowy i potwierdzenie załącz/wyłącz (szczekanie) Artykuł oceniony na 4.2/5.0
Funkcja do wykorzystania we wszystkich centralach INTEGRA. Wszystkie nr wejść i wyjść są tylko przykładem i można je zmienić zachowując zależność pomiędzy nimi. Funkcja polega na naurs...
Załącz wyłącz czuwanie za pomocą impulsu Artykuł oceniony na 4.6/5.0
W centrali Integra w wejściu 82. zał/wył. czuwanie możemy wybrać sposób sterowania- impulsem czy zmianą stanu. Dla załączenia impulsem (każde kolejne naruszenie zmienia stan czuwania s...
Możliwość sterowaniem brama garazowa i alarmem za pomocą komórki Artykuł oceniony na 2.5/5.0
Sterowanie bramą z aplikacji mobilnej Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie modułu internetowego ETHM-1 Plus lub INT-GSM, którymi możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej Integ...
Centrala monitoruje, czekaj... Artykuł oceniony na 3.3/5.0
Podczas próby połączenia z centralą INTEGRA pojawia się komunikat "Centrala monitoruje, czekaj" lub "Centrala zawiesza komunikację na czas monitorowania". Oznacza on, że: 1. Centrala wysyła ...
Dodałem pilot, jednak nie działa Artykuł oceniony na 4.2/5.0
Dodałem pilot APT-200 do systemu jednak nie realizuje żadnej z zaprogramowanych funkcji. W tej sytuacji należy sprawdzić czy dodaliśmy pilota do istniejącego użytkownika (załącznik piloty). ...
Uzbraja wszystkie strefy po wpisaniu hasła i # Artykuł oceniony na 4.4/5.0
Po wpisaniu hasła i # na klawiaturze LCD system uzbraja wszystkie strefy bez pytania "załącz wszystko", "załącz wybrane". Od wersji firmware 1.12 centralach z rodziny Integra , gdy w uprawien...
Są naruszone zablokowane wejścia 1= załącz 2= sprawdź Artykuł oceniony na 3.1/5.0
Uzbrajając strefę, mimo wyłączonej "kontroli przy załączeniu czuwania" w każdym wejściu pojawia się komunikat "Są naruszone zablokowane wejścia 1= załącz 2= sprawdź". Za ten komunikat...
Aktualizacja (flashowanie) centrali INTEGRA Artykuł oceniony na 3.9/5.0
Chciałbym zaktualizować oprogramowanie centrali INTEGRA aby skorzystać z nowych funkcji. W jaki sposób należy wykonać tą operację? Do aktualizacji centrali INTEGRA potrzebujemy pobrać ze s...
Manipulatory z centrali CA-64 a Integra Artykuł oceniony na 4.6/5.0
Podczas wyładowania atmosferycznego uszkodzona została centrala CA-64. Planujemy wymianę na centralę INTEGRA. Czy stare manipulatory LCD będą współpracowały z centralą INTEGRA. Istnieje...
Wersja centrali Artykuł oceniony na 4.4/5.0
W jaki sposób można za pomocą manipulatora LCD sprawdzić wersję centrali? Wersję centrali można sprawdzić w menu użytkownika w testach, czyli kolejno wybieramy [kod] * -> testy -> wersja c...
Szybkie uzbrajanie 0# z LCD Artykuł oceniony na 4.5/5.0
Szybkie uzbrajanie w centrali INTEGRA, za pomocą skrótu klawiszowego 0#, ustawiamy w strukturze i sprzęcie w ustawieniach danego manipulatora w rubryce "Quick Arm załącza strefy".
Problem z Javą Artykuł oceniony na 2.5/5.0
W przypadku problemów z Javą, należy w pierwszej kolejności wyczyścić zawartość cache. 1. W panelu sterowania uruchamiamy Javę, następnie wchodzimy w General; 2. Znajdujemy opcję Tempora...
Przekroczenie maksymalnego czasu naruszenia wejścia i wysterowanie wyjścia bez wyświetlenia awarii na manipulatorze Artykuł oceniony na 4.5/5.0
Przykład: Na bramie garażowej jest zainstalowany kontaktron. Chcemy uzyskać informację na wyjściu, że brama jest otwarta przez czas dłuższy niż 10 minut. Kontaktron na bramie jest podł...
[RU] INTEGRA CONTROL Artykuł oceniony na 3.9/5.0
С INTEGRА можно соединится, используя два способа: 1) непосредственно через модуль ETHM-1 Plus (этот метод подходит, н...
MAC i ID dla INTEGRA CONTROL Artykuł oceniony na 2.7/5.0
Nowa aplikacja mobilna INTEGRA CONTROL może łączyć się z centralą za pomocą serwera Satel, który odpowiada za zestawienie połączeń. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności, centrala INT...
Brak połączenie z Serwerem Satel Artykuł oceniony na 1.7/5.0
Centrala INTEGRA może korzystać z funkcjonalności Serwera Satel dopiero po aktualizacji centrali do najnowszej wersji firmware dla centrali Integra i ETHM-1 Plus Jeżeli moduł ETHM-1 Plus ni...
[RU] ЖКИ клавиатуры от СА-64 с Integra Artykuł oceniony na 4.4/5.0
Во время бури молния повредила прибор CA-64. Мы планируем заменить СА-64 на INTEGRA. Будут ли старые ЖКИ- клавиатуры р...
Informacja sms co minute(przykład) o otwartej bramie Artykuł oceniony na 3.9/5.0
Na bramie jest zainstalowany kontaktron. Chcemy uzyskać informację na wyjściu, że brama jest otwarta przez czas dłuższy niż 1 minuta i powielany co minutę aż do zamknięcia bramy. Kontaktron...
Jak skonfigurować połączenie zdalne z programem DLOADX Artykuł oceniony na 5.0/5.0
Jak skonfigurować połączenie zdalne z programem DLOADX: W ustawieniach modułu ETHM zaznacz „Łączność z DLOADX” oraz ustaw swój klucz kodowania. W opcjach globalnych w zakładce Te...
 © 1990-2022 SATEL Sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | polityka prywatności | Napisz do nas